Страници

За да добавите страници изберете Страници от лентата с инструменти на своя сайт.

В показания списък виждате всички страници в сайта си (без началната), като подредбата им определя изгледа на главната навигация. Структурата на сайта е показана в дървовиден вид, като подстраниците са изместени вдясно за яснота.
Всеки ред съдържа:

чек-бокс за избор на реда

бутон за редакция на настройките на страницата

адрес на страницата, име

иконка, показваща дали страницата е видима в менюто

иконка, показваща дали страницата е публукувана (видима от всички)

бутон за редакция на съдържанието на страница

бутони за преместване на страницата съответно с една позиция нагоре или надолу.


Натиснете бутона "Създай страница" за да създадете нова страница.
При натискане върху бутона за редакция на настройките ще се отвори прозорец, в който можете да смените името, адреса, това дали е подстаница или главна страница, видимостта в главната навигация, публичността на страницата. Тук също са и SEO настройките за заглавие, описание и ключови думи. Препоръчваме да не попълвате нищо в тях, ако нямате опит със SEO. Ако полетата са празни alle.bg автоматично генерира най-подходящите стойности за всяка страница.
!
При изтриване на страница всичката информация в нея ще бъде изтрита и след това не може да се възстанови.