Промяна на дизайна

В сайтовете в alle.bg техния дизайн е ясно разграничен от тяхното съдържание. Така с лекота можете да смените изцяло визията на сайта си без да настройвате всяка страница и всеки елемент.
Разполагате с няколко полезни инструмента, чрез които може да създадете изгледа на вашия сайт, така както най-много ви харесва. Тези инструменти са достъпни от Дизайн в лентата с инструменти на сайта ви.

Готови дизайни - възможност за избор на готов дизайн, направен от екипа на alle.bg.


Настройки на дизайна - възможност за промяна на текущия дизайн. Разполагате с наистина много настройки.


Експорт на текущия дизайн - може да запазвате текущия дизайн във вид на файл, за по-късна употреба.


Импорт на дизайн - може да импортвате предварително запазен дизайн.