Настройки на публичния профил

От бутона "Настройки на публичния профил" от началната си страница http://alle.bg/my/ можете да достъпите неговите настройки. Информацията в публичният ви профил се вижда от всички когато коментирате, отговаряте на анкети, създавате или отговяряте на теми във форум в сайтовете в alle.bg. Вижда се също и когато изпращате лично съобщение на друг потребител на alle.bg.