Лични съобщения

Използвайки тази функционалност можете да изпратите лично съобщение на друг потребител на alle.bg. Можете да го направите от профилната му снимка в коментари, анкети или форум.
Бутон, който показва колко нови лични съобщения имате е видим в лентата инструменти на всеки от вашите сайтове, както и в началната ви страница http://alle.bg/my/