Зони на сайта

След като посетите за първи път сайта си ще видите, че той е изграден от няколко зони:


Това е горната част на сайта ви и е видима на всяка страница. Обикненно в нея се намират логото, името на сайта, кратко описание и главната навигация.


В тази зона се показва съдържанието на избраната от потребителя страница (начална страница, контакти, продукти и т.н.)


Тази зона се вижда на всяка страница и разположена вляво или вдясно на зоната със съдържанието на текущата страница. В нея обикновенно се поставят новини, полезни връзки, рекламни банери и др.


Това е долната част на сайта ви и се вижда на всяка страница. В нея обикновенно се поставят полезни връзки и контактна информация.