Защита на личните данни на собствен домейн

Както знаете, за да регистрирате собствен домейн трябва да предоставите на съответния регистратор контактна информация (огранизация, адрес, телефон и др.). По подразбиране тази информация е публична и може да се види от всеки през whois базите данни.

На следните адреси можете да проверите как изглежда тя за избран от вас домейн:
.com - http://www.whois.com/
.net - http://www.whois.net/
.eu - http://www.eurid.eu/en/content/whois-result

За домейните от вида .com, .net, .org и .info можете да активирате услугата "Защита на личните данни", която скрива вашите данни от тези whois базите данни. Нейната цена за период от една година е 7.94лв.
Примерен резултат за домейн, който не използва защита на личните данни (privacy protection)и примерен резултат за домейн, който използва защита на личните данни (privacy protection)