Елементи

Елементът е градивната единица на вашето съдържание. Използвайки различни елементи (Текст, Снимка, Видео, Колони, ...) можете да направите страниците си да изглеждат така, както си ги представяте.

Всеки сайт има три зони, в които може да се добавят елементи:

избраната страница

страничната лента (видима на всяка страница)

футъра (видим на всяка страница)


При натискана на бутона Добави съдържание ще видите списък с елементите, които можете да добавите. Разполагате с опция да добавите елемента в началото или края на избраната зона или на избрано от вас място. Ако сте избрали опцията "На избрано от мен място" след избора на новия елемент ще видите местата, на които той може да се добави. Натиснете върху бутона за съответното място.
След като създадете елемент можете да го редактирате, да сменяте позицията му и да го изтриете. Минете върху него за да видите съответните бутони в горния му десен ъгъл.
Списък с елементите, които можете да добавяте в сайта си: