Главна навигация

Ако имате повече по една страница в хедъра или страничната лента на сайта ви (зависи от настройките на дизайна) ще се появи главната навигация. Тя дава възможност на посетителите на сайта ви да навигират между различните страници, които сте създали.

За да се вижда връзка към дадена страница в главната навигация следните и настройки трябва да бъдат включени:

1
Публикувана

2
Видима в главната навигация


Подредбата на връзките в главната навигация съответства на подредбата на страниците в Страници.
Добра практика е първият елемент в главната навигация да сочи към началната страница. От настройките на сайта си можете да укажете неговия текст или да го скриете.