Временно спиране на сайт

Имате възможност да спрете временно сайта си, докато правите някакви структурни промени или добавяте съдържание. Докато сайта е спрян, посетителите Ви ще виждат съобщение, което Вие сте указали.

Бутона за спиране се намира най-отдолу в настройките на сайта ви.